top of page

VIELSE

Priser

Kyrkjeleg vielse

Hemsedal kyrkje og Lykkja kapell:

Innanbygds: Kostnadsfritt.

Utanbygds:

Kr. 6000,- (organist, kyrkjetenar og leige av kyrkje). Det skal betalast eit depositum på 2500,- kr som ein ikkje får tilbake om bryllaupet blir avlyst.

+ Kr. 3.500,- og skyssgodtgjersle for honorar til prest. (Dette fordi vielsen regnes som ein ekstra tjeneste som prestane i Hemsedal sokn utførar på frivillig basis i tillegg til sin ordinære tjeneste) 

Faktura for presten blir sendt frå Tunsberg bispedømmekontor, og for leige av kyrkja frå det lokale kyrkjekontoret i Hallingdal.

 

Utanbygds dersom brud eller brudgom er oppvaksen og/eller har foreldre som hører heime i Hemsedal: kr. 1.500.-.

 

Kyrkjeleg fellesråd sender rekning for leige av kyrkje/kapell og kyrkjetenar/organist.

Honorar til prest betalar de etter avtale med presten.

Ved leige av Harahorn, Skarsnuten og Fausko er det viktig at de på førehand har inngått avtale med kyrkjekontoret om vigsel den aktuelle datoen. Dersom annan prest skal vere vigselar må de melde frå til den lokale presten i god tid!

Kontakt

Hemsedal kyrkje eller Lykkja kapell:

Hemsedal kyrkjekontor tlf. 31 40 88 45

E-post: kyrkjekontoret@hemsedal.kommune.no

Kyrkjeverje: Kjetil Th. Storebråten Mob: 90821745

Kommune og borgerlig vielse

Mer informasjon om borgerlig vielse i Hemsedal på Kommunen sine sider.

Andre typer av vielser

Linktips

bottom of page